Till innehåll på sidan

VRUTSKRIFT

Utskrift av mjuka, obundna enheter med omprogrammerbarhet och självkorrigerande former

Obundna enheter kan arbeta i en kapsling utan att någon kabel/kateter ansluts till externa kraftkällor. Det finns emellertid en brist på förmågan att förändras mellan önskade komplexa självkorrigerande former för befintliga mjuka obundna anordningar. I detta projekt studeras magnetiska mjuka material tillsammans med magnetisk programmering /omprogrammeringsscheman för att möjliggöra förändring mellan önskade självkorrigerande former. Dessutom kommer eventuella former som kan genereras genom programmering av magnetiska mjukkopplade enheter, samt deras applikationer, utforskas. Utfallen av projektet har potential att förenkla implementering och extraktion av medicinska sensorer eller verktyg och bana väg för forskning om smarta magnetiska material och exakt fjärrstyrning av smarta mikro/nano-enheter.​

Finansiering: 

Vetenskapsrådet

Tidsperiod: 

2019 - 2023

Projektpartners: 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Bakgrund

Konventionellt matas en obunden enhet in i en inneslutning med hjälp av en kabel/kateter vars ände är fäst vid enheten (dvs på ett kopplat sätt) innan den kan fungera trådlöst. Vissa bundna utfodringsprocesser måste emellertid hållas korta eftersom ingången för en obunden anordning till en inneslutning inte får lämnas öppen under lång tid. Under tiden begränsar kabelns/kateterns låga styrförmåga och kontrollerbarhet åtkomsten av kabeln/katetern till en djup och skadlig del (t.ex. ett blodkärl eller matsmältningsorgan). Magnetisk manövrering har visat sig vara en genomförbar och tillförlitlig lösning för obundna enheter.

Syfte & mål

Detta projekt syftar till att utforma och skriva ut magnetiska mjuka, obundna enheter med in-situ formjusterbarhet baserat på programmerbara, magnetiska, mjuka material. Målen inkluderar:

  • Riktlinjer för programmering av magnetiska, mjuka material
  • Strategi för magnetfältoptimering för magnetisering och deformationskontroll av magnetiska mjuka, obundna enheter
  • Utforskning av möjliga former som kan genereras genom programmering av magnetiska mjuka obundna enheter samt deras applikationer

Resultat

Huvudresultaten av projektet kan sammanfattas enligt följande:

  • Plattform för programmering och omprogrammering av magnetiska, mjuka material
  • Materialdesign och programmeringsstrategi för självgående former

Kontaktpersoner

Projektkoordinator

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
VRUTSKRIFT
C-PALS
MIND
Dig3Gas
4D Printing
CE-COSP
STINT