Till innehåll på sidan

MIND

Minimizing Distortion due Residual Stresses in Machining Lines

Omfördelning av restspänning från bulkmaterialet under och efter bearbetning kan orsaka att snedvridna bearbetade delar slösas bort eller kräva ytterligare processer för att korrigera förvrängningen. Detta problem kostar bil- och flygindustrin mycket. MIND löser problemet genom att överväga värdekedjan som innehåller tomma leverantörer (bildning). Genom att tillämpa beräknings-, simulerings- och experimentmetoder kommer spänningsfördelningarna att uppskattas och dessa kommer att ligga till grund för distorsionsreducerande åtgärd genom kompensationer och direkt stressminimering.

Finansiering:

Vinnova - Metallic Materials Platform

Tidsperiod: 

2019 - 2021

Projektpartners:

  • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
  • LEAX AB
  • RISE
  • ETP-Transmission AB
  • Forgex AB
  • Acoutronic AB

Kontaktpersoner

Projektledare, MMS Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
VRUTSKRIFT
C-PALS
MIND
Dig3Gas
4D Printing
CE-COSP
STINT