Till innehåll på sidan

CE-COSP

Circular Economy and Raw Material Competence for Sustainable Production

CE-COSP-projektet är ett utbildningsprojekt baserat på EIT-programmet, finansierat av XPRES-partners including RISE, KTH, Mälardalen University, Boliden Mineral AB, Höganäs AB, Swerea MEFOS AB, TalTech University, och Technische Universität Bergakademie Freiberg. Grundat i ett behov av råmateriallösningar för en hållbar europeisk mobilitetsindustri, utbildas doktorander i denna CE-COSP-kurs. Som framtida experter på tillverkning och materialvetenskap utvecklar dem ett cirkulärt perspektiv, innovationskompetens och ett entreprenörsskap med fokus på återvinning av nya material. Kursen kombinerar blandade lärmiljöer med praktiska moment inom industrin och utbildning i entreprenörskap och innovation.

Finansiering: 

XPRES-partners

Tidsperiod:

2019 - 2020

Projektpartners:

 • Swerea IVF AB (huvudpartner)
 • ArcelorMittal Eisenhuettenstadt
 • Boliden Mineral AB
 • Höganäs AB
 • Interessensgemeinschaft der Recycling- und Entsorgungsunternehmen e.V. (FIRE e.V.)
 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Mälardalens Universitet
 • RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Swerea MEFOS AB
 • Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ Tallinn University of Technology)
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF)

Bakgrund

Hållbar produktion avser bland andra aspekter; råvarueffektivitet, cirkularitet, giftfri teknik och kostnader. För att uppnå positiva miljövinster måste sådana aspekter beaktas holistiskt. I praktiken innebär detta att användningen av råvaror vid produktion nedströms måste hanteras noggrant. Det är en förutsättning för hållbar förvaltning att ha relevant kunskap om råvaror. Kursen CE-COSP ger därför deltagarna både teori och praktisk kompetens i råvaror med hjälp av konstruktivistisk undervisning. Kursmaterialet kommer att spridas åtminstone till alla intresserade EIT Raw Materials-partners för att multiplicera nyttan och säkerställa ett hållbart bruk.

Syfte & Mål

Baserat på ett behov av råvarulösningar för en hållbar europeisk mobilitetsindustri utbildas doktorander i CE-COSP-kursen. Som framtida experter inom tillverknings- och materialvetenskap utvecklar de ett cirkulärt perspektiv, innovationskompetens och ett entreprenörstänkande med fokus på återvinningsbarheten av nya material.

Kursen kombinerar blandat lärande med praktiska perioder inom industrin och utbildning i entreprenörskap och innovation. För närvarande pågår mycket innovation inom användningen av mycket lätta material för bilindustrin. Men det finns nästan ingen teknik för att återvinna dessa nya material just nu. Doktorander från teknik, tillverkning och materialvetenskap å ena sidan och ekonomer å andra sidan utbildas tillsammans i denna tvärvetenskapliga kurs för att utveckla en medvetenhet om återvinningsbarheten för material som används i mobilitetssektorn och främja innovation och entreprenörsaktivitet i detta fält.

Resultat

Kursen baseras på innovativa element inklusive blandat lärande och konstruktivistiska metoder. I CE-COSP kommer doktorander att ges möjlighet att reflektera och anpassa sin forskning för att bättre bidra till omvandlingen till ett mer resurseffektivt och cirkulärt utnyttjande av primära och sekundära råvaror. Dessutom, via tydlig integrering av entreprenörsinriktningen finns det en möjlighet för deltagarnas bidrag till grön tillväxt i Europa.

Kontaktpersoner

Projektledare

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
VRUTSKRIFT
C-PALS
MIND
Dig3Gas
4D Printing
CE-COSP
STINT