Till innehåll på sidan

C-PALS

Cyber-Physical Assembly and Logistics System

Projektet C-PALS, Cyber-Physical Assembly and Logistics System in Global Supply Chains, kommer att utveckla ett CPS-utbud, en plattform och praktiska mjukvarulösningar för smart montering och logistisk i globala försörjningskedjor genom IKT- (informations- och kommunicationsteknologi)konvergens med design, konstruktion och tillverkning av äldre system och applikationer. Ett enhetligt ramverk och en interoperabel plattform för C-PALS kommer att utvecklas, och praktiska applikationer på industrigolvet för slutgiltig teknik och smart tillverkning över hela den globala försörjningskedjan kommer att uppnås i detta projekt.

Finansiering: 

Vinnova

Tidsperiod:

2019 - 2022

Projektpartners:

 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • DEXTA Co., Ltd.
 • Ericsson AB
 • H&D Wireless Sweden AB
 • Scania CV AB
 • Sungkyunkwan University Business & Research Foundation
 • YURA

Bakgrund

Cyber-Physical System (CPS) är en viktig del av ett smart produktionssystem. CPS består av samarbetande beräkningsenheter som förbinder cybervärlden med de omgivande fysiska processerna eller fabriksgolv med realtidsdataanslutning via datanätverksteknik. Den innehåller olika delar av produktioner, såsom produkter, processer, anläggningar, logistikutrustning och fabriker, och innehåller inte bara kommunikationstjänster utan också planering, förvaltning och kontroll, samordning och beslutsfattande.

Idag är många produkter designade, konstruerade och producerade via nätverk av leverantörskedjor som distribueras globalt. I bilindustrin tillverkas bilar genom montering i slutskedet, och olika delar monteras och levereras också från distribuerade platser. Obruten digitaliserad produktionsteknik, smart tillverkning, drift och logistik över hela den globala försörjningskedjan är avgörande, och datahantering, informations- och kunskapsdelning, cyber-fysiskt system, digitala tvillingar och analysbaserat beslutsfattande bland företag är nyckelfaktorer för framgång.

Förutom kostnads-, kvalitets- och leveransproblem blir det viktigare att tänka på distribuerad tillverkning, anpassning och sekvensbestämda delar, spårbarhet, hållbarhet och resurseffektivitet. Gemensamma ramar och systematiska plattformar för anslutningar, analys och integrerad design och teknikapplikationer för data, digitaliserade modeller och applikationer mellan fabriksgolv och beslutssystem är väsentliga för horisontell integration över försörjningskedjan med infrastrukturella och kulturella skillnader.

Syfte & Mål

Flexibel och anpassningsbar monterings- och produktionslogistisk verksamhet kommer att tillhandahållas med hjälp av integrerad teknik som kan kombinera avancerad datorkraft med nätverksutrustning. Målen inkluderar:

 1. En integrerad plattform och molntjänster för fysiskt montering och logistiksystem
 2. Digital tvilling och avancerad analysplattform för fysiskt montering och logistiksystem
 3. Applikationer för fabriksgolv för smart montering
 4. Applikationer för fabriksgolv för smart produktionslogistik.

Resultat

Huvudresultaten av projektet kan sammanfattas enligt följande:

 • Integrerad plattform och molntjänster
 • Tillverka stora datahanteringssystem
 • Lokaliseringstjänster i realtid
 • Industriell anslutningslösning
 • Smart kvalitetsstyrningssystem för automatiserad manuell montering
 • Smart produktionskontrollsystem för automatiserad manuell montering
 • AGV-styrsystem för adaptiv utsändning, dirigering och schemaläggning
 • Produktionslogistikcentralsystem för anpassningsbar schemaläggning

Kontaktpersoner

Projektledare, SPS Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
VRUTSKRIFT
C-PALS
MIND
Dig3Gas
4D Printing
CE-COSP
STINT