Till innehåll på sidan

SCOR

A Safety Model for Collaborative Robots

Mindre samarbetsrobotar har installerats kommersiellt under de senaste åren. Kommersiella installationer med robotar som är tillräckligt stora för att lyfta och hålla kvar komponenter som annars skulle kräva att operatörer använder lyftverktyg är sällsynta. Här håller människor och robotar faktiskt komponenter tillsammans. Idag finns det ingen omfattande arbetsmodell för att identifiera och hantera alla arbetsplatsers säkerhets- och ergonomiska problem som uppstår när samarbetsrobotar ska installeras. Vår idé är att utveckla en generisk modell för säkerhetsanalys av samarbete och användning av säkerhetstekniker baserade på ISO / TS 15066-standarden som är tillämplig för industrinvändning.

En sådan modell skulle kunna öka installationsgraden av robotar och utnyttja den fulla produktionspotentialen för samverkande robotinstallationer i svensk industri. Vår strategi kommer att vara att identifiera begränsningarna i de nuvarande säkerhetsbedömningarna i industrin vid analys av potentiella robotapplikationer för samarbete, dra nytta av de modernaste säkerhetstekniker för samarbetsrobotik, särskilt strategier för att undvika kollision, och komplettera de nuvarande bedömningsprocedurerna för säkerhet när det kommer till att integrera samarbetsrobotar. De uppdaterade procedurerna underlättar högre MRL för robotinstallationer och baseras på resultat från det pågående FFI-projektet Team of Man and Machine (ToMM) där effektiv hantering av säkerhetsfrågor har identifierats som avgörande för framgång i robotprojekt för samarbete.

Finansiering: 

Vinnova - Produktion2030 Programme

Tidsperiod: 

2016 - 2018

Projektpartners:

  • Swerea IVF (Koordinator)
  • Linköpings Universitet
  • AB Volvo
  • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
  • Scania CV
  • Volvo Cars

Läs mer om projektet här på Kunskapsförmedlingens hemsida.  

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-04-25
COROMA
SYMBIO-TIC
SCOR
PRIZE
SMARTER
DYNAMITE
CAPP-4-SMEs
GREENet
Wise-ShopFloor