Till innehåll på sidan

Om enheten för Hållbara produktionssystem

Enheten för Hållbara produktionssystem fokuserar på både grundläggande forskning och industriella tillämpningar inom områdena hållbara tillverknings- och produktionssystem.

Enhetschef 

Introduktion

Hållbara produktionssystem (Sustainable Production Systems – SPS) täcker spektrat från adaptiv styrning på maskin-nivå till tillverkningsplanering på företagsnivå.

I eran av industri 4.0 mot smart tillverkning inkluderar våra forskningsaktiviteter, men är inte begränsade till:

  • Human-Robot Collaboration
  • Human-Cyber-Physical Production Systems
  • Machine Learning in Assembly
  • Big Data Analytics in Process Planning/Scheduling
  • Cloud Manufacturing
  • Condition-Based Predictive Maintenance
  • Model-Based Sensor-Driven Remote Monitoring and Control
  • Brain Robotics for Human-Centred Production.

Hållbarhetsfrågor behandlas från miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv, tillsammans med livscykeln för produkter inklusive deras produktion. Anpassningsförmåga är ett annat mål med gruppens lösningar; att ta itu med dynamisk osäkerhet hos tillverkningssystem, genom att tillämpa tillverkningsintelligens i realtid. Den nuvarande forskningsportfolion är illustrerad i figuren nedan.

SPS aktuella forskningsområden i pyramidform.
SPS aktuella forskningsområden i pyramidform.
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2021-12-15