Till innehåll på sidan

Professor Lihui Wang tilldelas Horizon 2020-projekt

Publicerad 2020-10-15

Professor Lihui Wang har tilldelats ett Horizon 2020-projekt för "Open-Digital-Industrial and Networking pilot lines using modular components for scalable production” (ODIN).

ODIN är ett av de senaste Horizon 2020-projekten som tilldelades i år före Horizon Europe. Det fyraåriga projektet leds av University of Patras (Grekland) och består av 15 partners från åtta EU-länder. Projektet täcker följande områden: a) kollaborativa robotar och människa-robot-arbetsplatser, b) autonoma robotar och upgifts-baserad beredning med AI stöd, c) mobila robotar och omkonfigurerbar fixturering, d) digitala system och virtuella leveranser, samt e) service-orienterade robotintegration och styrsystemsarkitekturer.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-10-15