Genombrott i mätteknik

Publicerad 2014-06-29

Genombrott i mätteknik

Den kanadensiska organisationen Advances in Engineering* har lyft fram en nyligen publicerad artikel från institutionens mätteknikgrupp. Det är Peter Ekbergs publikation** om en generell metod för ultraprecis självkalibrering av två-dimensionella koordinatmätmaskiner, som presenteras som ett genombrott. På Advances in Engineering:s hemsida exemplifieras hur en vanlig digitalkamera kan kalibreras med metoden, och faktiska analyser som vi nyligen genomfört på institutionen visar att vi kan få repeterbarhet på mindre än ett par mikrometer på ett bildfält som är 0.7 m brett. Detta öppnar för hög mätnoggrannhet från alldeles vanliga digitalkameror genom att defekter i avbildningen kalibreras bort på ett enkelt sätt.

*) Se här

**) Peter Ekberg, Lars Stiblert and Lars Mattsson, “A new general approach for solving the self-calibration problem on large area 2D ultra-precision coordinate measurement machines,” Measurement Science and Technology, Vol 25, 2014, 055001 (11pp), doi:10.1088/0957-0233/25/5/055001

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2014-06-29