euspen Challenge 2015

Publicerad 2015-10-19

Tävlingen euspen Challenge som hölls i Stockholm i år blev ett mycket lyckat evenemang där studenter visade upp imponerande kunskaper inom ämnesområdena finmekanik och nanoteknik.

Organisationen euspen (European Society for Precision Engineering and Nanotechnology) har bl.a. som mål att skapa professionella nätverk och tävlingen är därför tillgång både för studenter och företag. Tävlingsdeltagarna får öva sig i nationellt och internationellt samarbete, de utvecklar sina tekniska kunskaper och får en bättre förståelse för företagande och affärsverksamhet. Tävlingen ger dem också möjligheter att skapa nätverk och knyta kontakter med ledande företag inom området precisionsteknik. Samtidigt ger euspen Challenge företagare en chans att få träffa de allra bästa nyutbildade forskarna inom området finmekanik och få anknytning till välrenommerade forskningsinstitut.

Tävlingen har även som syfte att bland forskarstudenter i hela Europa finna potentiella framtida ledare inom områdena finmekanik och nanoteknik. Nationella deltävlingar hölls i ett antal europeiska länder tidigare i år för att hitta de bästa forskarstudenterna i varje land. Vinnarna i deltävlingarna fick sedan gå vidare och bilda internationella lag som tävlade mot varandra för att försöka erövra en av de eftertraktade segrartitlarna i euspen International Challenge i Stockholm.

Evenemanget som genomfördes på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, sponsrades av Hexagon Metrology Nordic AB i Stockholm. De tävlande lagen fick en teknisk uppgift att lösa och mot slutet av tävlingen skulle de sedan redovisa sina resultat. En internationell jury bestående av framstående företagsledare och akademiker utsåg det lag som presenterat den i helhet bästa lösningen. Man delade även ut pris till det lag som lagt fram den mest innovativa lösningen och till laget som genomfört den bästa presentationen.

Tävlingen gav studenterna tillfälle att tillämpa nyförvärvade kunskaper, något som är absolut nödvändigt för att kunna lyckas på en ständigt föränderlig och krävande marknad. De tävlande, som samarbetade i mångkulturella lag, fick tillgång till framgångsrika industriföretagare för att få hjälp att utveckla affärsmässig och kommersiell skicklighet.

Den tekniska uppgiften handlade i år om högprecisionsinstrument och mätteknik där man använder sig av billiga bildsensorer. Målet var att bygga en optisk koordinatmätmaskin (CMM) - till lägsta kostnad och med den bästa, mest exakta mätförmågan. Det man skulle koncentrera sig på var prototypens konstruktion, utseende och funktionsduglighet, maskinens mätprestanda, lösningens innovativa aspekter, produktionskostnad, affärsstrategi och presentationens kvalitet i stort.

Lagen (som var uppkallade efter kända svenska vetenskapsmän och entreprenörer och som vart och ett bestod av tre deltagare) fick sina uppgifter kl. 08.00 den 8 juli. Klockan 11.45 dagen därpå skulle uppgiften vara slutförd.

Vinnare av priset för ”Den bästa lösningen i stort” var lag Oskar Benjamin Klein, sponsrat av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Laget bestod av Alberto Figueroa de Godos från Tekniska högskolan i Bilbao - Spanien, Aslan Hüsnü från Aarhus Universitet - Danmark och Christian Young från University of Huddersfield - UK.

Pris för ”Den mest innovativa lösningen” fick lag Christopher Polhem. Laget sponsrades av Hexagon Metrology Nordic AB och tävlande var Paolo Micalizzi från ETH i Schweiz, Olatz Canovas Ahedo från Universidad del País Vasco/Tekniska högskolan - Spanien och Qilin Fu från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH - Sverige.

Priset för ”Bästa presentation” gick till lag Baltzar von Platen (sponsrat av Johannes Heidenhain GmbH). Medlemmar i laget var Steven R. Gillmer från University of Rochester - USA, Jan Brajer från Akademie ved Ceské republiky/Institutet för fysik - Tjeckien och Johann Uphoff från Universität Bremen - Tyskland.

De vinnande lagen:

Lag Oskar Benjamin Klein - ”Den bästa lösningen i stort” - sponsrat av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Lag Christopher Polhem - ”Den mest innovativa lösningen” - sponsrat av Hexagon Metrology Nordic AB

Lag Baltzar von Platen - ”Bästa presentation” - sponsrat av Johannes Heidenhain GmbH

Lag Oskar Benjamin Klein - ”Den bästa lösningen i stort”

V-H: Prof. Hans N. Hansen – ordf. euspen, Dr Andreas Archenti - docent i finmekanik och mätteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Alberto Figueroa de Godos (Tekniska högskolan i Bilbao, UPV/EHU, ES), Aslan Hüsnü (Aarhus Universitet, DK), Christian Young (Univerity of Huddersfield, UK)
Lag Christopher Polhem - ”Den mest innovativa lösningen” V-H: Prof. Hans N. Hansen – ordf. euspen, Magnus Lindbom - marknads- och försäljningschef Hexagon Metrology Nordic AB, Paolo Micalizzi (ETH Zürich, CH), Olatz Canovas Ahedo (Universidad del País Vasco/Tekniska högskolan Bilbao, ES), Qilin Fu (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, SE)

KONTAKT:

För att få mer information om euspen och framtida tävlingar och evenemang, besök www.euspen.eu eller kontakta Dishi Phillips, marknadschef euspen, tel: +44(0)1234754023, dishi-phillips.at.euspen.eu

För information om evenemanget på KTH: koordinator Dr Andreas Archenti, archenti.at.kth.se

För PR och mediaförfrågningar: Chris Young, Micro PRM, tel: +44(0)7712891070, chris.at.microprm.com