EU investerar i systemisk metod för att utveckla hållbara tillverkningssystem.

Publicerad 2014-01-21

KTH-forskare hjälper tillverkningsindustrin att omvandla sin linjära tillverkningsmodell till en cirkulär modell, något som innebär ett helt nytt synsätt på resursbevarande strategier, besparing av energi coh råvaror och även åtgärder för förebyggande av avfall och förbättring av miljöprestandan.

EU-projektet ResCoM som leds och samordnas av KTH-forskare, investerar i systemisk metod för att utveckla hållbara tillverkningssystem.

- I en värld där belastningen på miljön och naturtillgångarna ständigt ökar är det nödvändigt att EU övergår till ett resurssnålt, regenerativt, cirkulärt tillverkningssystem, säger projektledaren Amir Rashid, forskare vid Institutionen för Industriell Produktion.

Bakgrunden till detta är att EU har stark tilltro till den systemiska metod för att utveckla cirkulära tillverkningssystem som presenterats av forskare på KTH, och investerar mer än 4 miljoner euro (av en total projektbudget på ca 6 milj €) i forskningsbidrag som distribueras genom FP7 till ett konsortium av 12 europeiska FoTU och industri partners i projektet ResCoM - Resource Conservative Manufacturing.

 Tillverkningsindustrin är ryggraden för tillväxten i Europa och övriga världen. Men med den nuvarande "take, make, dispose"-modellen, använder man lättillgänglig energi och icke förnybara råvaruresurser. Den nuvarande modellen ger också upphov till utsläpp och avfall som orsakar mycket stor belastning på miljön. Alltför stora ekologiska fotavtryck och råvarubrist kan inom en snar framtid komma att sätta hållbarheten i vårt samhälle och miljön i fara. 

I detta projekt försöker man hjälpa den europeiska tillverkningsindustrin att omvandla sin nuvarande tillverkningsmodell till en cirkulär modell. Detta innebär ett helt nytt synsätt på strategier som påbörjas redan på planeringsstadiet och sedan följer produkternas hela livscykel tills dess att produkterna deponeras.

ResCoM:s affärsmodell har tre viktiga inslag:

  • Produkterna är utformade och tillverkade för mer än en livscykel
  • Omvända distributionskedjor förbinds för att skapa ett kretslopp som kontrolleras och hanteras av produktionsföretagen
  • Konsumenterna utgör en grundläggande del av affärsverksamheten eftersom de agerar både som köpare och leverantörer till produktionsföretagen.

Med i forskningsprojektet är fyra produktionsföretag, alla  aktiva inom både B2C- och B2B-marknaderna, (Gorenje, d.d., Bugaboo Inc, tedrive Steering Systems GmbH, Loewe AG). Dessa företag kommer att genomföra var sitt pilotprojekt med tillverkning i slutet system.  Dessa pilotprojekt kommer att visa hur konstruktion, tillverkning, marknadsföring, insamling och återvinning  av produkter kommer att vara konstnadseffektivt, resurseffektivt och mer hållbart än det nuvarande tillverkningssystemet. För att uppnå detta kommer ResCoM-gruppen att utveckla ett ramverk som bygger på samspel mellan produktdesign och processer för materialåtervinning och återtillverkning. 

ResCoM-konsortiet kommer också att utveckla ett mjukvaruprogram som består av en modul för tillverkningsprocesser. Programmet kommer att testas och utvärderas av de fyra produktionsföretagen som deltar i ResCoM, som sparkades igång i januari 2014, och kommer att ledas och samordnas av en grupp forskare från institutionen för Industriell produktion (IIP) vid ITM-skolan, KTH.  Projektet kommer att vara en språngbräda för KTH att etablera och utveckla sitt bidrag till forskning inom hållbar industriproduktion. För ytterligare information kontakta projektsamordnare, Amir Rashid, tel. +46 8 790 6373, amirr@kth.se

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2014-01-21