Till innehåll på sidan

Precisionsteknologi, Industriell mätteknik och Verktygsmaskiner (PEM)

Precision är en integrerad och väsentlig komponent i sociala, vetenskapliga, mekaniska och intellektuella landskap i den moderna världen. Det antas att precision är en oskiljbar egenskap i nästan allt. Många varor som värderas av samhället i det dagliga livet, t.ex. kameror, smartphones, datorer, cyklar, bilar, sportkomponenter, köksartiklar, maskinverktyg, metrologiverktyg med mera, är sammansatta med precision och fungerar med snudd på perfektion. Men antagandet att ha produkter tillverkade med hög noggrannhet skulle inte vara möjligt utan betydande input av finmekaniken i tillverknings- och metrologisystemen och vad som kommer efter - slutprodukter. Därför är Precisionsteknologi, Industriel mätteknik och Verktygsmaskiner ett av målområdena i EU:s forskningsprogram och en integrerad del av framtidens färdplaner, samt den svenska regeringens prioriterade område för FoU.

Idag fokuserar den strategiska forskningen inom teamet Precisionsteknologi, Industriell mätteknik och Verktygsmaskiner (förkortning PEM från engelskans Precision engineering, Metrology and Machine tools) på ett brett utbud av tillämpningsområden, såsom system och komponenter från flyg- och kärnkraftsindustri till elektroniska, medicinska och optiska delar. PEM-målen ingår också i avtalet med CIRP STC P-gruppen, som behandlar forskning, design och utveckling av metoder, instrument, sensorer, givare och kompletta metrologisystem och tillämpning av dem på tillverkade produkter, samt utrustning för effektiv kontroll av kvalitet i produktionsprocesser och tillverkningssystem.

Efterfrågan på högprecisionssystem drivs av behovet av att uppnå tekniska, ekonomiska och miljömässiga mål. Tekniska mål är relateras till:

  1. Förbättring av mekaniska och fysiska egenskaper relaterade till komponenternas fysiska egenskaper;

  2. Förbättra driftsprestanda och säkerhet för system och komponenter som arbetar i svåra miljöer;
  3. Integration av Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) för att implementera Cyberfysikaliska System (CPS).

Inom området finmekanik, fokuserar PEM på utvecklingen av:

  • Funktionella ytor inom tillverkning och metrologi (t.ex. grova eller LST),
  • Nya flerlagrade beläggningar för optimering av bearbetning,
  • Modellering och simulation (t.ex. FEM- och CFD-modellering),
  • Integrerad analys (t.ex. avancerad signalbehandling och maskininlärning).
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-05-11