Till innehåll på sidan

Inverkan

Enligt European roadmap for the Factory of the Future  kräver precisionstillverkning och mikrotillverkning av komplexa produkter finmekanik för att öka noggrannheten för maskiner och kontrolldon. Detta kräver i sin tur introduktion av nya mättekniker och teknologier för materialbearbetning. Det finns också behov av processövervakning och modellering eller simuleringsmetoder, associerade med nya optimerings- och underhållsstrategier.

PEM (Precisionsteknologi, Industriell mätteknik och Verktygsmaskiner) bedriver forskning genom både internationellt och nationellt samarbete med akademiska och industriella partners där de förväntade resultaten kan vara användbara för samhället i stort. Som exempel är det förväntade resultatet i SUMMIT-projektet att realisera hela värdet av produktionsdata i design- och underhållsfaserna för att öka hållbarhet, effektivitet och robusthet i svensk tillverkningsindustri. Ett annat exempel är FriText -projektet, som avsevärt förlänger livslängden för de mekaniska komponenterna, minskar energi- och bränsleförbrukningen hos förbränningsmotorer, och därmed minskar friktionsförlusterna och har bättre slitskydd, och följaktligen har en positiv inverkan på koldioxidutsläppen.

Bild: KTH Mediabank

Förutom att utbilda ingenjörer för framtiden, som kommer att forma samhället och driva CE framåt, har CMS-teamets forskning också haft en stor social inverkan. ResCoM  och ReCiPSS  är två flaggskeppsprojekt som koordineras av CMS-teamet, och har stöttat fem europeiska OEM-tillverkare i att utforska och implementera CMS. Nio små och medelstora företag (både svenska och europeiska) som deltog i dessa projekt fick stöd för att utveckla metoder och verktyg som är avgörande för att implementera CMS. SerBIT och CIS Sotenäs  är två mindre skalprojekt som stöder en OEM och en kommun i Sverige för att bli cirkulär. Dessa projekt involverar också små och medelstora företag som utvecklar IT-lösningar för implementering av CMS. Dessutom har tre spin-off-företag tagit form genom att delta i ovan nämnda projekt, och dessa försöker etablera sig även kommersiellt. CMS-teamet leder KTH:s cirkulärekonomiska initiativ CE@KTH  som syftar till att öka forskning och utbildning i CE vid KTH och i Sverige.

Teamet representerar också KTH i EMF:s nätverk CE100  och har skrivit under New Plastics Economy Global Commitment . Teamet har alltid varit en aktiv deltagare i olika nätverks- och spridningsaktiviteter organiserade av EG:s FoU-plattformar, EMF samt stora konferenser som World Circular Economy Forum, Circular Materials Conference och European Circular Economy Stakeholder Platform etc. Alla dessa initiativ syftar till att stödja arbetet med att säkerställa ett hållbart samhälle genom industriell övergång till CE.

Inom ramen för Industry 4.0, har AM potentialen att upplösa internationell tillverkning och affärsverksamhet. Detta beror på att AM förändrar produktionen till naturen, sourcing och andra aktiviteter inom värdekedjan. AM:s applikationer för att tillverka komponenter och produkter är redan omfattande, från luftrums-, bil- och biomedicinska industrier till konst, arkitektur, tillverkning av skor och leksaker och snabb prövning av prototyper. AM används även ibland för att tillverka komponenter för mellanproduktion såsom plastmodeller för investeringsgjutning.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-24