Till innehåll på sidan

Utbildning på IIP

Industriell Produktion behandlar framtagning av konkurrenskraftiga produkter med rätt kvalitet, på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Det kan röra sig om enkla, vardagsnära produkter eller komplexa tekniska system och anläggningar. För utveckling av produktionssystem, det må gälla system för såväl konsument­produkter som näringslivs- och industriprodukter, krävs gedigen kunskap om produkterna, tillverkningsprocesser, utrustningar och stödsystem, samt om hur människor verkar i en hållbar och resurseffektiv organisation.

Våra program och kurser

Klicka här för att se kurs- och programkatalogen

Kontakt

Studierektor Forskarutbildning

Studierektor Grundutbildning

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-08-24