Till innehåll på sidan

Tiphys Industry 4.0

Socialt nätverksbaserad doktorandutbildning inom Industry 4.0

Projektet syftar till doktorandutbildning i ämnen inom Industry 4.0, och det är också användbart för fabrikstekniker och chefer som strävar efter att behärska ny teknik inom Industry 4.0. Vidare utvecklar projektet en plattform som gör det möjligt för studenter att anpassa sin inlärningsväg genom ett modulärt tillvägagångssätt. Det förlitar sig på byggstenar som definieras genom en konstruktionsmetod baserad på Constructive Alignment.

Finansiering: 

Universitets- och Högskolerådet, European+ Programme, XPRES – initiative for excellence in production research.


Tidsperiod: 

september 2017 – augusti 2020


Projektpartners:

 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Politecnico di Torino
 • Universitá degli studi di Napoli Federico II
 • Universidade do Minho
 • Technická Univerzita v Kosiciach
 • Politechnika Rezeszowska
 • Technological Educational Institute of Epirus

Bakgrund

Doktorander inom varje disciplin och i alla länder är en liten grupp individer, alla med en personlig och specifik inlärningshistoria och därför en helt skiftande utbildning. De har vanligtvis olika mål i sin studie som kommer att syntetiseras i doktorsavhandlingen. Utbildningen som erbjuds av varje universitet kan inte tillgodose de specifika behoven hos en liten studentpopulation. Därför ser doktorander vanligtvis en dikotomi mellan deras specialiserade studiemål och den allmänna utbildning som deras universitet erbjuder.

Syfte & Mål

Målet med projektet är att bygga en öppen nätverksplattform för utlärning av Industry 4.0-teman, som är avsedda för doktorander.

Studenterna kommer att kunna skapa sin inlärningsväg och innehåll, och dynamiska studentteam skapas för varje specifikt inlärningskrav. Teamen kommer att bestå av studenter som tillhör alla europeiska länder. De kommer att interagera med hjälp av en social nätverksapplikation, därför är det inte nödvändigt med den fysiska närvaron.

Nuvarande nyckelåtgärd kommer att ta itu med dessa frågor genom att anta moderna inlärningsstrategier och genom att utnyttja innovativa IKT-tekniker, såsom MOOC (Massive Open Online Courses). Inlärningsstrategierna är Social Network-Based Education (SNE) och Constructive Alignment.

Resultat

Huvudresultaten av projektet kan sammanfattas enligt följande:

 • Ett ontologiskt ramverk baserat på konstruktiv anpassning för representation och sammansättning av utbildningsenheter. Den ontologiska rammodellen definierar de "konstruktivt inriktade" kursmodulerna inklusive ett enda Intended Learning Outcome (ILO) och dess relaterade undervisnings- och inlärningsaktiviteter (TLA) och Assessment Task (AT).
 • En "Massive Open Online Courses" (MOOC) där innehållet består av specifika moduler för att stödja inlärningsaktiviteter inklusive simuleringsmoduler och användargränssnitt. Modulerna kommer att "dockas" på inlärningsplattformarna med de ontologibaserade modellerna som integrerande element som fungerar som "ett gränssnitt".
 • Samskapande av inlärningsmaterial som innebär att det finns en innovativ organisationsstruktur, procedurer / protokoll, avancerad IKT-plattform, avancerade ledningssystem och underliggande systemtänkande.
 • En virtuell modell av fabriksprocessen, en fungerande VR TIPHYS-plattform för att stödja virtual reality-modeller; en användbar uppsättning av de första scenarierna baserade på resultatet av arbetspaketet; en mängd olika utbildningsmaterial och wiki som ska användas för spridning av TIPHYS-projekt.

Publications

 1. Dario Antonelli, Doriana M. D´Addona, Antonio Maffei, Vladimir Modrak, Goran Putnik, Dorota Stadnicka, Chrysostomos Stylios, (2018),“Tiphys: An Open Networked Platform for Higher Education on Industry 4.0”, 12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering, 18-20 Juli 2018, Neapel, Italien
 2. Vasiliki Liagkou, Dimitrios Salmas, Chrysostomos Stylios (2019). Realizing Virtual Reality Learning Environment for Industry 4.0. Procedia CIRP, Vol. 79, ss. 712-717.
 3. Dorota Stadnicka, Pawel Litwin, Dario Antonelli (2019). Human factor in intelligent manufacturing systems - knowledge acquisition and motivation. Procedia CIRP, Vol. 79, ss. 718-723.
 4. Vasiliki Liagkou, Chrysostomos Stylios, Dimitrios Salmas (2019). VR training model for exploiting security in LPWAN. Procedia CIRP, Vol.79, ss. 724-729.
 5. Dorota Stadnicka, Paweł Litwin, Jarosław Sęp (2019). TIPHYS: Otwarta platforma sieciowa dla wspierania procesu edukacyjnego z zakresu Industry 4.0. W: Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Red. R. Knosala. PWE, Warszawa (på Polska).
 6. Maffei A., Boffa E., Nuur C. (2019) An Ontological Framework for the Analysis of Constructively Aligned Educational Units. In: Hamrol A., Grabowska M., Maletic D., Woll R. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, ss. 185-193.
 7. Litwin P., Stadnicka D. (2019) Computer Modeling and Simulation in Engineering Education: Intended Learning Outcomes Development. In: Hamrol A., Grabowska M., Maletic D., Woll R. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, ss. 169-184.
 8. Liagkou V., Stylios C. (2019) A Case Study of a Virtual Training Environment. In: Trojanowska J., Ciszak O., Machado J., Pavlenko I. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, ss. 352-367.
 9. Modrak V., Soltysova Z., Semanco P., Sudhakara P.R. (2019) Production Scheduling and Capacity Utilization in Terms of Mass Customized Manufacturing. In: Hamrol A., Kujawińska A., Barraza M. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, ss. 295-306.

Kontaktpersoner

Koordinator, DSP Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
DimanD - Digital Manufacturing and Design Innovative Training Network (ITN)
ICARUS
MAESTRO
Tiphys Industry 4.0