Till innehåll på sidan

MAESTRO

MAnufacturing Education for a Sustainable fourth IndusTRial RevolutiOn

MAESTRO-projektet samlar spetskompetens inom tillverkningsforskning för att definiera och leverera de nya kvalifikationer som framtida ingenjörer kräver, inom ramen för den fjärde industriella revolutionen. Därvid läggs särskild vikt vid den aspekt som är relaterad till en hållbar övergång till den digitala eran.

Finansiering: 

Europeiska Kommissionens 'Horizon 2020 and Innovation programme' under Marie Sklodowska-Curie


Tidsperiod: 

oktober 2019 – september 2022


Projektpartners:

 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Politecnico di Torino
 • Technická Univerzita v Kosiciach
 • Politechnika Rezeszowska
 • Universita di Pisa
 • Loughborough University
 • Universidade nova di Lisboa
 • Univerza v Ljubljani

Bakgrund

Den fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, kommer från introduktionen av flera tekniska framsteg i vårt sätt att utforma och konstruera företag och deras tillverknings- och supportsystem.

För första gången ses tekniken inte bara som ett nytt medel för att främja ekonomisk tillväxt utan också som en nyckelfaktor som möjliggör en grönare framtid. 2030-agendan för hållbar utveckling, föreslagen av FN, stödjer målet mot hållbar industrialisering och främjar innovation. Detta inkluderar ett specifikt krav för att harmonisera den tekniska utvecklingen och miljön samt samhällets framtid.

Högre utbildning måste hålla takten i denna process genom att säkerställa att de befintliga såväl som nyutbildade ingenjörerna inte har några luckor eller obalans mellan deras färdigheter och vad som krävs av arbetet.

Syfte & Mål

Syftet med detta initiativ är att samla excellenser inom tillverkningsforskning för att definiera och leverera de nya kompetenser som krävs av framtida ingenjörer som arbetar inom ramen för den fjärde industriella revolutionen. Specifikt:

 • Nytt innehåll och nya modeller kommer att utvecklas med särskild tonvikt på aspekten relaterad med en hållbar övergång till den digitala eran.
 • Nya utbildningsenheter kommer att formuleras i termer av oberoende inlärningsblock som enkelt kan integreras i befintliga vanliga program inom området industri, mekanik, produktion och elektroteknik.

Resultat

Huvudmålen för projektet kan sammanfattas som följande:

 • Karta över relevanta industri- och forskningsbidrag inom området Industri 4.0, som presenterar alla berättigade innovativa ämnen och motiveringen för att inkludera dem i grundutbildning.
 • Identifiera relevanta, uppdaterade färdigheter och kompetenser inom Industry 4.0-domänen med fokus på hållbarhetsfrågor för olika teknikprofiler.
 • Definiera konstruktivt anpassade utbildningsenheter, och att gå mot en studentcentrerad inlärningsprocess.
 • Implementera de föreslagna kurserna, genomföra en första uppsättning pilotkurser som inkluderar hela spektrumet av teknkologier som kommer från Industry 4.0.

Kontaktpersoner

Koordinator, DSP Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
DimanD - Digital Manufacturing and Design Innovative Training Network (ITN)
ICARUS
MAESTRO
Tiphys Industry 4.0