Till innehåll på sidan

DimanD - Digital Manufacturing and Design Innovative Training Network (ITN)

European training network (ETN) i Industry 4.0

Projektet kommer att tillhandahålla högkvalitativ tvärvetenskaplig, mångprofessionell och sektorsövergripande forskning och utbildning till högpresterande forskare i tidigt skede inom området Industry 4.0. DiManD-projektet består av ett välbalanserat konsortium som sträcker sig över sex europeiska länder och innefattar akademiska sektorer och industrisektorer för att främja internationella, tvärvetenskapliga och tvärsektoriella aspekter av ESR:s kompetensutveckling. Programmet kommer att vara värd för 14 positioner för Early Stage Researcher (ESR). 

Finansiering: 

Europeiska Kommissionens 'Horizon 2020 and Innovation programme' under Marie Sklodowska-Curie


Tidsperiod: 

maj 2019 – april 2023


Projektpartners:

 • Mondragon Unibertsiltatea
 • KTH Kungliga Tekniska Högskolan
 • Petronor Innovation
 • STIIMA
 • technalia
 • TQC
 • UNINOVA
 • University of Nottingham
 • Brunel University
 • Cupersafety Srl
 • Danobat Group S. Coop
 • Fagor Arrasate S. Coop
 • GAIA
 • HOLOS SA
 • Ideko S. Coop
 • INTROSYS SA
 • Mondragon Corporación Cooperativa S. Coop
 • MSI Grupo
 • Manufacturing Technology Centre
 • University of Chemical Technology and Metallurgy
 • SenseAir AB
 • Ingel Srl
 • Somacis SpA
 • Susan Reiblein Consulting
 • Ulma Embedded Solutions
 • Virginia Polytechnic Institute and State University
 • Universidad del País Vasco
 • Universitá degli Studi di Brescia

Bakgrund

Europas ekonomiska välstånd kommer i allt högre grad att förlita sig på att upprätthålla och ytterligare utvidga en motståndskraftig och hållbar tillverkningssektor baserad på sofistikerad teknik, relevant kunskap och färdighetsbaser samt tillverkningsinfrastruktur som har förmågan att producera ett stort antal komplexa produkter snabbare, mer tillförlitligt och billigare. I ekonomier med höga arbetskraftskostnader beror tillverkningens konkurrenskraft på att maximera utnyttjandet av alla tillgängliga resurser, stärka mänsklig intelligens och kreativitet och att fånga och utnyttja tillgänglig information och kunskap för hela produktens livscykel från design, genom produktion, användning och underhåll till återvinning.

Syfte & Mål

Projektets syfte är att utveckla en högkvalitativ, tvärvetenskaplig, mångprofessionell och sektorövergripande forsknings- och utbildningsram för Europa, med avsikt att förbättra Europas industriella konkurrenskraft genom att utforma och genomföra ett integrerat program inom området intelligent informatikdriven tillverkning, som kommer att bilda riktmärket för utbildning av framtida Industry 4.0-utövare.

Angående ramverket för forskning stöds syftet av följande mål:

 1. Att tillhandahålla en omfattande och lämplig uppsättning utbildnings- och utvecklingsaktiviteter för ESR (t.ex. nätverksmoduler, kurser och evenemang, både tekniska och icke-tekniska, specifika utvecklingsaktiviteter, inklusive den integrerade utbildnings- och demonstrationsplattformen som ett arv för vilken framtida utveckling kan byggas för att höja ESR:s status till att bli Digital Manufacturing Ambassadors (WP2)). 
 2. Att skapa systemramen för standardiserade arkitekturer och metoder som underlättar utvecklingen av cyber-fysiska produktionsresurser och nödvändig IKT-infrastruktur som möjliggör sömlös integration av dessa i cyber-fysiska system (WP3).
 3. Att utforma och utveckla ett kontrollkoncept och underbygga datamodeller för autonom beteendeanpassning av distribuerade tillverkningssystem baserat på kontextmedvetna autonoma system (WP4).
 4. Att analysera och tillämpa nya IKT-trender, såsom Big Data, Cyber Physical Systems och Data Mining, i tillverkningssystem för att möjliggöra mer effektiv bearbetning av data för styrning och konfiguration och avancerade diagnostik- och övervakningssyften (WP5).
 5. Att säkerställa att resultaten av DiManD-programmet kommuniceras effektivt till europeisk industri, föreningar, intressenter (inklusive universitet, forsknings- och teknikorganisationer) och allmänheten. Att tillhandahålla effektiv akademisk spridning för ESR-enskilda projekt, inklusive stora artiklar i öppna tidskrifter och presentationer vid ledande nationella och internationellt ledande konferenser (WP6).

Angående ramenverket för utbildning stöds syftet av följande mål:

 1. Att göra det möjligt för ESR-grupper att innovera, utveckla och översätta implantatteknik från industriella behov till en kommersiell produkt. Detta integrerade utbildningsprogram som placerar forskningskunskap i sin kärna med avancerad teknisk kompetens genom praktisk forskning och strukturerade utbildningskurser som tillhandahålls av konsortiumnätverket.
 2. Att få internationell och sektorsövergripande erfarenhet genom planerade industriella praktikplatser och utstationeringar, förbättra karriärutveckling och anställbarhet och främja deras utveckling till ledande innovatörer inom den europeiska digitala industrisektorn.

Resultat

Huvudmålen för projektet kan sammanfattas som följande:

 • 14 högutbildade, framtida industriella och akademiska ledare (WP2)
 • Högkvalitativt internationellt träningsprogram med ett bestående arv (WP2)
 • Människocentrerade designmetoder som gör det möjligt att skapa avancerade CPS-relaterade produkttjänster i Industry 4.0-scenarier (WP3)
 • Nya arkitekturer och modeller för digital tillverkning och design, nya design- och testmetoder samt nya kontrollkoncept och algoritmer (WP3/4)
 • Robotcellkontroll för fordonsapplikationer (WP4)
 • Data-analytiska metoder (WP4/5)
 • Nya kontroll-lösningar för multi-agents (WP5)
 • Datafångst med hjälp av industriellt IoT (Internet of Things) (WP5)

Kontaktpersoner

Projektpartner

Projektpartner, DSP Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2020-09-18
DimanD - Digital Manufacturing and Design Innovative Training Network (ITN)
ICARUS
MAESTRO
Tiphys Industry 4.0