Till innehåll på sidan

Om enheten för Digital smart produktion

Enheten för Digital Smart Produktion (DSP) bedriver forskning inom området digitalisering och integration av avancerad IT-teknik inom tillverkningsindustrin.

Enhetschef

Introduktion

DSP-forskare arbetar i nära samarbete med svenska och internationella företag och är aktiva i standardiseringsinsatser både för organisatoriska och informationsrelaterade aspekter. DSP-enheten har aktiviteter inom de områden som är kopplade till idén om en digital fabrik. Forskning inom ämnet affärsmodeller kopplar de tekniska och strategiska dimensionerna med syfte att stödja innovationsprocessen.

DSP forskar också på olika aspekter av styrsystemen för industriautomation.Målet är att nå "plug and produce": självorganiserande, självlärande och dynamiskt anpassningsbara produktionssystems-moduler. Gruppen har en stor kompetens inom process- och produktionsberedning och bidrar till paradigmen Learning Factory.

Resultatet av de tidigare nämnda forskningsinsatserna förmedlas i flera relaterade kurser som DSP erbjuder studenter från grund- till högutbildningsnivå. 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för industriell produktion
Senast ändrad: 2021-12-15